ေဒါ့မြန္နည္းျပေနရာတြင္ အာစင္ဝင္းဂါးျဖင့္ အစားထုိးမည့္သတင္း အာဆင္နယ္ ျငင္းဆုိ - DVB