ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္က ေရႊထြက္ရာေဒသကိုမသြားရန္ တားျမစ္မိန္႔ ထုတ္ျပန္ - DVB