သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ သီးျခားစီေတြ႔ဆံု - DVB