ငိုေႂကြးေနသည့္ လသားကေလးငယ္ကို ကလိထိုး ေခ်ာ့ျမႇဴခဲ့သည့္ ေခြးလိမၼာကေလး (႐ုပ္သံ) - DVB