ထိုင္းတြင္ ျမန္မာမိန္းကေလးအား မုဒိမ္းက်င့္ရန္ႀကိဳးစားသူ ဓားထိုးသတ္ခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB