ေနအိမ္အလံုးလိုက္ ခိုးယူသြားသည့္ တရားခံကို ဖမ္းမိ - DVB