မံုရြာၿမိဳ႕၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္ မီးေလာင္၊ လူေနအိမ္ ၁ လံုး ပ်က္စီး - DVB