ဖရဲသီးမ်ားဖုံးအုပ္သယ္လာသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ုိင္းတံုးမ်ား ဖမ္းမိ - DVB