ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုရသူမ်ားကို  ထပ္ဆင့္ဂုဏ္ျပဳ - (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB