ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္က ေဆာက္သမ္တန္ကို ၂ ဂိုး ၁ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ယူ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) - DVB