မစ္ဒယ္ဘေရာ့ကို ၃ ဂုိး ၁ ဂုိးျဖင့္ႏုိင္ၿပီး မန္ယူ အဆင့္ ၅ ေနရာ တက္လွမ္း (႐ုပ္သံဟိုက္လိုက္) - DVB