ပရိသတ္ကုိ ရင္သတ္႐ႈေမာအံ့ၾသသြားေစသည့္ အဂၤလန္ကားစတန္႔ေမာင္းသူ (႐ုပ္သံ) - DVB