ျမင္​းၿခံေဒသက ရြာသား၄၀၀ စုေပါင္းေသြးလႉဒါန္​း (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB