ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ထပ္မံပစ္ခတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအိမ္ထိမွန္ - DVB