ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု သမၼတေျပာ - DVB