အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အုိင္အက္စ္သံသယရွိသူ ၂ ဦး ဖမ္းမိ - DVB