အစိုးရသစ္လက္ထက္ လူမႈကြန္ရက္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္သူ ၁၂၈ ဦးကို တရားစြဲ - DVB