ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဖုန္းအားသြင္းရာမွ အပူလြန္ကဲၿပီး ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား - DVB