ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသူမ်ား ႐ုံးထုတ္တြင္ သြားေရာက္နားေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္သူတဦးေျပာျပခ်က္ (႐ုပ္သံ) - DVB