​ေလာက္​ကိုင္​တြင္ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည့္ လီဆူ​ေက်ာင္​းဆရာမ မိသားစု၏ေျပာျပခ်က္ - DVB