အန္အယ္လ္ဒီအမတ္မ်ား မာန္မတက္ရန္ ဦးဝင္းထိန္ သတိေပး - DVB