မိုင္းတုံ အထက္တန္းေက်ာင္း စာစစ္ဌာန မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရ - DVB