မႈခင္းရႈေထာင့္ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ ဆဲဆိုထိုးႀကိမ္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံရ - DVB