ရွမ္​းျပည္​နယ္​ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ  မဲဆႏၵရွင္​မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးေန - DVB