၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားကို မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ - DVB