မႏၲေလးၿမိဳ႕က ဓာတု​ေဗဒဘာသာ ေျဖဆိုၾကမည့္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) - DVB