ဘာစီလုိနာႏွင့္ပီအက္စ္ဂ်ီ ပြဲရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း လူသတ္မႈျဖစ္ - DVB