ေႏြရာသီတြင္ အပူဒဏ္သတိထားရန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာ - DVB