ဧရာမစပါးႀကီးေႁမြႏွင့္ က်ားသစ္သားအမိၾကား အသက္လုတိုက္ပြဲ (႐ုပ္သံ) - DVB