“ထိုင္ခုိင္းၿပီး စီစီတီဗီြေတြကို ပစ္တာ” - ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ခံ ဦးထြန္းထြန္း - DVB