မႏၲေလး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္ (ဓာတ္ပံု) - DVB