ပစ္ခတ္ခ်ိန္ ကာစီႏို႐ုံတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦး၏ ေျပာျပခ်က္ - DVB