ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေနာက္ဆံုးအေျခအေန - ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ခြန္ေဇာ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ - DVB