ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ရာတြင္ အစိုးရကားမ်ား အသံုးမျပဳရန္ ဦး၀င္းထိန္ ေျပာ | DVB