သမိုင္းဝင္ေရႊမုေ႒ာေစတီ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ႐ိုးရာေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ - DVB