နာဂေဒသတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါတမ်ိဳးေၾကာင့္ လူ ၁၄ဦး ေသဆံုး - DVB