တ႐ုတ္တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကား တုိက္၊ ၁၀ ဦး ေသဆုံး (႐ုပ္သံ) - DVB