ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခု ပူးေပါင္းၿပီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အသိပညာေပး ေဆးကုသ - DVB