ဟန္က်ဳိးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ သတင္းစာရွင္းလင္း

ဟန္က်ိဳးပိုင္ရီအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က Orchid Hotel မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ကို အလုပ္ျဖဳတ္တာ၊ အလုပ္ရွင္ စိတ္ႀကိဳက္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္တာကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ႐ိုင္းပ်စြာ ဆက္ဆံၿပီး တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တာေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆိုေနၾကတာကို စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြက ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိသလို အလုပ္သမားဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရပ္တန္႔ေပးဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးေနတာေၾကာင့္ အခုလို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up