ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပံု)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစု UNFC ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ (DPN)တို႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆံုပြဲကို မတ္လ ၃ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ရန္ကန္႐ံုးခဲြမွာ က်င္းပေနပါတယ္။

More News
Up