ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ရန္ကုန္တြင္ လူထုေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ | DVB