လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ကို အယူခံတရား႐ုံး ထပ္မံအတည္ျပဳ - DVB