လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း အပူခ်ိန္တိုး၊ ပင္လယ္ဆားငန္ေရျမင့္တက္ႏိုင္ - DVB