သရဲတေစၦပူးကပ္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္လုံးတီးမီး႐ိႈ႕ အစြဲခၽြတ္ခံရၿပီး ေသဆံုး | DVB