ကင္ဂ်ဳံနမ္သတ္မႈ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးကို ႐ုံးထုတ္ - DVB