အႀကီးတန္းအစိုးရအရာရွိတဦး အဓမၼျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ ၁၂ ႏွစ္သမီး ကိုယ္ဝန္ရရွိ - DVB