ကင္ဂ်ဳံနမ္ကို အင္အားျပင္း ဓာတုအဆိပ္ရည္သုံးၿပီး လုပ္ႀကံခဲ့ဟု မေလးရွားေျပာ (႐ုပ္သံ) - DVB