မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားမႈ ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသး

မေကြးတိုင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေလာက္ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့  ပုဒ္မ ၁၄၄  အမိန္႔ကို  ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလို႔  ျပည္ထဲေရး၀န္  ဒု၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မေကြးတုိင္းက လႊတ္္ေတာ္အမတ္ဦးတင္ေအာင္ထြန္းက မင္းဘူး၊ စကုၿမိဳ႕နယ္မွာ ပကတိအေျခအေနဟာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း တစံုတရာမရွိဘဲ မင္းဘူး၊ စကုၿမိဳ႕နယ္ တနယ္လံုးနီးပါးကို မန္းေရနံေျမဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေနရာ ၄၉ ေနရာကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ တားျမစ္အမိန္႔ကို မင္းဘူးခရုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ၂ လ တႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ညီညြတ္မႈမရွိလို႔ ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ မေကြးတုိင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းေအာက္မွာ ေရနံေျမလုပ္ငန္း ၇ ခုျဖစ္တဲ့ မန္းေရနံေျမ၊ ေထာက္ရွာပင္ကမ္းနီ ေရနံေျမ၊ ေရနံေခ်ာင္းေရနံေျမ၊ ေခ်ာက္လမ္း ရြာေရနံေျမ၊ ေက်ာက္ခြက္-လက္ပံတုိ- အရာေတာ္ေရနံေျမ၊ သားႀကီးေတာင္-စံပယ္ေရနံေျမ၊ ထန္းကိုင္းေဒသေရ နံေျမတုိ႔ကို The Burma Oil Free Act 1980 Section 3 နဲ႔ The Burma Oil Free Manual 1938 တုိ႔အရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္ပါတယ္။ ေရနံေျမနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္ေရနံတြင္း၊ ေရနံတြင္းတူးစက္၊ ေရနံပိုက္လိုင္း၊ ေရနံသိုေလွာင္ကန္ ေတြ၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုအေဆာက္အဦးေတြ၊ ေရနံနဲ႔ ေရနံထြက္ပစၥည္းေတြကို မသမာသူေတြက ၀င္ေရာက္ခုိးယူ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈေတြ မရွိေစေရးအတြက္ တားျမစ္တဲ့အမိန္႔ကို မေကြးတုိင္းျပည္သူ႔ေကာင္စီက ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာကစၿပီး ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ “အဲအခ်ိန္ကစၿပီး ေရနံေျမအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးစီးဌာနမွာ တား ျမစ္ကန္႔သတ္နယ္ေျမဧရိယာအျဖစ္ ၂ လ တႀကိမ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိပါတယ္” လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေျမဧရိယာအတြင္းမွာ မသမာသူေတြက အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္းေတြ ၀င္ေရွာက္ ေဆာင္ရြက္ခံရရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးႏုိင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ အ သက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ ပ်က္စီးထိခုိက္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔ လုိအပ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ လည္းေျပာပါတယ္။ “မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရနံေျမ ၇ ခုမွာ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ တားျမစ္မိန္႔ ထုတ္ျပန္ရျခင္းဟာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္အရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ရာမွာ တားျမစ္နယ္ေျမအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်းရြာေတြကို ေက်းရြာနယ္ေျမ အလိုက္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္တာကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ၾကားက ေရနံပိုက္လုိင္းေတြ ခုိးယူမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြ ဆံုးရံႈးျခင္း၊ ျပည္သူ႔အသက္အိုးအိမ္ဆံုးရံႈးျခင္းေတြ ျဖစ္ပြား ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ အျခားကာကြယ္ေပး ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြ မျပဌာန္းမီကာလအတြင္း မင္းဘူးခရိုင္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မန္းေရနံေျမနဲ႔ ေထာက္ရွာပင္ကမ္းနီေရနံေျမတုိ႔မွာ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္တားျမစ္တာကို ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး ” လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုတားျမစ္မိန္႔ထုတ္ျပန္တဲ့ၾကားကေန ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ မသမာသူေတြက ေရနံေျမဧရိယာအတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး ေရနံနဲ႔ ေရနံထြက္ ပစၥည္းေတြ ခုိးယူတာ၊ ေရနံပိုက္လိုင္းေတြေဖာက္ၿပီး ေရနံခုိးယူတာ၊ တရားမ၀င္ေရနံတြင္းထိမ္ေတြ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သက္ေသခံပစၥည္းေတြနဲ႔ အတူ အမႈေပါင္း ၂၄၅ မႈ၊ လူဦးေရ ၂၄၆ ဦးတုိ႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ရတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up