ကင္ဂ်ဳံနမ္အသတ္ခံရမႈ ေသမႈေသခင္း ေဆးစစ္ခ်က္ အျမန္ထုတ္ေပးမည္ဟု မေလးရွား ေျပာ - DVB