ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ျပည္ဝင္ခြင့္မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရး တုိးတက္မႈေႏွးႏုိင္ - DVB